Dječiji vrtići stručna literatura

PEDAGOGIJA – Ante Vukasović

Scan_Pic0145

 

     Cijena sa PDV-om; 140,00 kn

Popust;  10 %

Uvez;   meki

Tematsko područje; priručnik

Napomena; 7. izdanje – 2001. godina

Broj stranica; 399

Dimenzije;  235 x 160 mm

Uredinik; Vladimir Lončarević

Nakladnik; HKZ „MI“

ISBN; 953-6455-5516-03-x

Više o knjizi;

Ova je knjiga strukturirana iz 4 dijela i 21 poglavlja.

U prvom dijelu se razmatra fenomen odgoja i znanost o odgoju.

U drugom dijelu su temeljna odgojna područja: tjelesni, intelektualni, moralni, estetski i radni odgoj.

U trećem dijelu su odrednice hrvatske odgojne preobrazbe, a potom se analiziraju područja realizacije odgoja, kao što su: obiteljski odgoj, predškolski, školski, visokoškolski, domski, specijalni, odgoj odraslih i odgoj u slobodnom vremenu.

U četvrtom dijelu su, prvi put u jednom našem udžbeniku pedagogije, dani osnovni elementi metodike odgojne djelatnosti.

Budući da je odgojna djelatnost najvažnija osnova napretka svakog društva, a pedagoško osposobljavanje pedagoga, učitelja i svih odgojitelja bitna pretpostavka uspješnog ostvarivanja te djelatnosti, u tu svrhu je nastala i ova knjiga u kojoj je nagomilano veliko  iskustvo i znanje profesora Ante Vukasovića.

Dakle knjiga je namijenjena svima u sustavu odgoja i obrazovanja (studenti, odgojitelji, učitelji, profesori), a također može poslužiti i roditeljima.

 

ŽIVLJENJE DJECE U VRTIĆU – Arijana Miljak

Scan_Pic0146

 

     Cijena sa PDV-om; 270,00 kn

Popust;  10 %

Uvez;   meki

Tematsko područje; priručnik

Napomena; 2009. godina

Broj stranica; 208

Dimenzije;  260 x 200 mm

Uredila; Vesna Sabolović

Nakladnik; SPEKTAR MEDIA

ISBN; 978-953-5571-60-5

Više o knjizi;

Ova je knjiga na stanovit način prošireno izdanje knjige “Humanistički pristup teoriji i praksi predškolskog odgoja” u kojoj autorica daljnjim radom s odgojiteljima, pedagoginjom i ravnateljicom dokazuje kako vrtić treba i može biti brižna obitelj u kojoj dijete uči na prirodan način – življenjem u pedagoški pripremljenom i oblikovanom okruženju. Posebna poglavlja posvećuju se odgojitelju kao istraživaču svoje odgojne prakse, vođenju ustanove i profesionalnom usavršavanju odgojitelja u praksi za bolju praksu. Knjiga se sastoji od sedam poglavlja (Vrtić- velika brižljiva obitelj, Učenje djece u ustanovi, Novi pristupi u oblikovanju okruženja u ustanovi, Odgajatelj, istraživač svoje odgojno-obrazovne prakse, Vođenje ustanove, Suvremeni pristupi stručnom usavršavanju i profesionalnom razvoju odgajatelja i stručnih suradnika u ustanovi, Umjesto zaključka) i Literature na hrvatskom i engleskom jeziku. Ukupno ima 208. stranica i 1050 fotografija U sklopu drugog i trećeg poglavlja priložen je veliki broj slikovnog materijala koji ilustrira i pomaže u objašnjenju onoga o čemu se u tim poglavljima raspravlja a raspravlja se o temeljnim pitanjima odgoja i obrazovanja, učenja i razvoja djece rane dobi u ustanovama. U tim poglavljima slikovnim prilozima sudjelovali su i odgajatelji suradnici u ovom istraživanju odgojne prakse. Novi pristupi u shvaćanju, istraživanju i organiziranju odgojno-obrazovnog procesa u dječjim vrtićima. Ova je knjiga na stanovit način, napominje autorica, nastavak rada iz 1996. godine (Humanistički pristup teoriji i praksi predškolskog odgoja). Već iz naslova knjige, “Življenje djece u vrtiću” vidljivo je promišljanje autorice o humanizaciji odnosa i uvjeta življenja djece i odraslih u našim ustanovama, s posebnim naglaskom na djecu, jer oni se, ističe autorica, teško mogu izboriti za svoja prava i pored toga što imaju svoju pravobraniteljicu. Osim gomile pisanih materijala o potrebama, interesima i pravima djece, o tomu kako su prve tri najvažnije, malo se toga vidi i osjeća u praksi, a to je temelj odgoja i obrazovanja uopće, posebice djece rane dobi. U šest poglavlja knjige: Vrtić – velika brižna obitelj, Učenje djece u ustanovi, Novi pristupi u oblikovanju okruženja u ustanovi, Odgajatelj, istraživač svoje odgojno-obrazovne prakse, Vođenje ustanove i Suvremeni pristupi stručnom usavršavanju i profesionalnom razvoju odgajatelja i stručnih djelatnika u ustanovi, na formatu 19,5 x 26 cm, na 248 kolor stranica, autorica uz tekst objavljuje više od 1 000 fotografija vrtićke prakse koje svjedoče visoku razinu znanja i umijeća kvalitetnog odgojno-obrazovnog rada. Kako doći do takve razine znanja i osvještavanja tog cjelokupnog sklopa znanja i djelovanja usmjerenog na dijete/djecu pročitajte u knjizi prof. Arjane Miljak “Življenje djece u vrtiću”.

 

DJEČJI VRTIĆ ZAJEDNICA KOJA UČI – Edita Slunjski

Scan_Pic0001

 

     Cijena sa PDV-om; 245,00 kn

Popust;  10 %

Uvez;   meki

Tematsko područje; priručnik

Napomena; 2008. godina

Broj stranica; 223

Dimenzije;  260 x 195 mm

Uredila; Vesna Sabolović

Nakladnik; SPEKTAR MEDIA

ISBN; 978-953-9940-61-2

Više o knjizi;

U ovoj knjizi autorica vješto, jednostavno i razumljivo pretače suvremene znanstvene spoznaje, ali i veliko osobno praktično iskustvo u radu s djecom rane dobi i odraslima (odgajateljima, stručnim suradnicima) u poticajno, ponekad intrigantno, a nadasve zanimljivo štivo. …ova knjiga postaje stvarni dokaz da kvalitetan vrtić – zajednica koja uči, djecu priprema za život, a ne (samo) za školu… … uči nas i pozorno promatrati da bismo zaista vidjeli, pozorno slušati da bismo zaista čuli, pitati samo da bismo provjerili jesmo li dobro razumjeli i uključiti se onda kada je to poticaj, a ne smetnja. Ova knjiga potiče i poziva na dublje promišljanje i shvaćanje najprije sebe, a onda i shvaćanje svijeta oko sebe čiji su djeca najvredniji dio. O autorici: Edita Slunjski rođena je 30. 5. 1966. godine. Diplomirala je predškolski odgoj na Pedagoškoj akademiji u Čakovcu i pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, nakon čega je nekoliko godina radila kao odgajateljica i pedagoginja u dječjim vrtićima. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu magistrirala je na temi „Integrirani predškolski kurikulum“ i doktorirala na temi „Stvaranje organizacije koja uči i sukonstrukcija predškolskog kurikuluma“. Docentica je na Odsjeku za pedagogiju, Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje predaje „Kvalitativna istraživanja“, „Istraživanja u ranom odgoju“ i „Kurikulum ranog odgoja“. Objavila je 18 znanstvenih i 16 stručnih radova te 6 knjiga i priručnika. Kontinuirano unapređuje odgojno – obrazovnu praksu u nekoliko vrtića.

 

U ZEMLJI PLAVIJI – Mirjana Mrkela

Scan_Pic0141      Cijena sa PDV-om; 100,00 kn               

Popust;  10 %

Uvez;   tvrdi

Tematsko područje; pričice za djecu

Broj stranica; 49

Dimenzije;  210 x 150 mm

Urednice; S.Šesto, S.Babić-Višnjić

Ilustrator; Branka Hollingsworth Nara

Nakladnik; HDKDM

ISBN; 978-953-7190-62-0

Više o knjizi;

SVI TREBAMO RAZUMIJEVANJE! U ovih 25 pričica nagrađivane zadarske autorice Mirjane Mrkele govori se o mogućnostima suživota i potrebi za razumijevanjem drugačijih. Svatko od nas je poseban, netko je posebniji, no bitno je da se od malena usađuju vrijednosti koje će u sebi podrazumijevati tu toleranciju i razumijevanje.

Mirjana se u tekstu služi simbolikom upotrebljavajući inovativne načine da izoštri temu, a opet ostavi je „laganom“, čitkom. Od simbola boja do nominalnih simbola koji pokazuju ono što se mora istaknuti, posebno u slučaju kad je tekst namijenjen djeci.

Mirjana Mrkela iz prve ruke (slijepa je) sudi kako je to biti različit. Ona vidi boje snažnije od onih koji doista vide, te u tom smislu ovaj tekst ima svoju jačinu koja će snažno doprijeti do onih kojima je namijenjen.

 

KOLIBA POD HRASTOM – Mila Željeznak

Scan_Pic0129      Cijena sa PDV-om; 100,00 kn               

Popust;  10 %

Uvez;   tvrdi

Tematsko područje; zbirka igrokaza za djecu

Broj stranica; 164

Dimenzije;  210 x 150 mm

Urednici; S.Šesto, S.Babić-Višnjić

Nakladnik; HDKDM

ISBN; 978-953-7190-54-5

Više o knjizi;

Iza autorice Mile Železnjak niska je uspješnih naslova namijenjenih dječjoj publici. U djelu „Koliba pod hrastom“ javlja se igrokazima koji su namijenjeni najmlađima za čitanje i uživanje, no mogu poslužiti i kao vrijedan predložak dramske igre vrtićkih i ranih osnovnoškolskih grupa.
Autorica basnozapisima približava djeci prirodu te kroz vješte dramaturški jake i lepršavo izvedene priče, bez nametanja i pametovanja, iznosi put poštivanja vrijednosti, međusobne snošljivosti bića, štovanja prirode i svega onoga što i jest vrijedno.
„Ponekad nam nije potrebno puno da se mama, tata i dijete pretvore u obitelj sova, ponekad je to i bez potrebe mudro za sve“.

 

PJESNIK NA TANJURU – Aljoša Vuković

Scan_Pic0134      Cijena sa PDV-om; 100,00 kn               

Popust;  10 %

Uvez;   tvrdi

Tematsko područje; poezija za djecu

Broj stranica; 104

Dimenzije;  210 x 150 mm

Urednica; Silvija Šesto

Nakladnik; HDKDM

ISBN; 978-953-7190-56-9

Više o knjizi;

Iza autora Aljoše Vukovića niska je uspješnih naslova namijenjenih dječjoj publici. U djelu „Pjesnik na tanjuru“ javlja se izborom iz poezije koji su namijenjeni najmlađima za čitanje i uživanje.

Ove pjesmice neće nikoga ostaviti ravnodušnim jer one predstavljaju čudesnu igru i suzvučje stihova, govoreći ˝naveliko˝ o malim i ˝nemalo˝ o velikim spoznajama svakodnevnog života, o radostima i tugama, koje bi uz nas prošle nezapaženo da nam ih pjesnik nije otkrio i ukazao na njih svojim skladnim stihovima i neočekivanim metaforama.

 

ČARAPICA PRIČALICA – Jelena Pervan

Scan_Pic0096      Cijena; 69,00 kn                                     

Popust;  10 %

Uvez;   tvrdi

Tematsko područje; priče za djecu

Broj stranica; 43

Dimenzije;  150 x 155 mm

Urednica; Silvija Šesto

Nakladnik; HDKDM

ISBN; 978-953-7190-40-8

Više o knjizi;

  • Šarene čarape simbol su djece sa sindromom Down
  • Maskota knjige/projekta je šarena čarapa
  • Pri svakom susretu, autor djeci nudi šarenu čarapu punu papirića iz koje dijete izvlači temu o kojoj će se govoriti, te na kraju/zbirku priča  dobiva knjigu „Čarapica pričalica“

Cilj knjige/projekta je uključiti rehabilitacijske centre, škole za djecu s intelektualnim poteškoćama, dječja sela, domove za djecu i slične ustanove diljem Hrvatske u program kreativnih radionica i susreta s književnicima i ilustratorima Hrvatskog društva književnika za djecu i mlade.

Ciljana skupina su maloljetna djeca, korisnici navedenih ustanova, ali i punoljetni članovi s intelektualnim poteškoćama ovisno o mogućnostima komunikacije.

Projekt/zbirka priča kao temelj susreta provodio bi se prema dogovoru članova Društva s ustanovom po izboru. Susret u trajanju od 45-60 min bio bi prilagođen prostornim uvjetima i sposobnostima djece.

Susret s književnikom obuhvatio bi kratko predstavljanje knjige/priče, čitanje ulomaka i razgovor s djecom. Ukoliko je riječ o mlađem uzrastu, pred kraj susreta može se organizirati likovna radionica ili igra vezana za priču. Zbirka priča sastoji se od pet priča od koje svaka pokriva jednu ciljnu skupinu na oknjižen i privlačan način.

Jelena Pervan, mlada autorica koja iza sebe već ima nekoliko uspješnica za djecu i mlade, napisala je izuzetnu zbirku priča koja i književno, ali i namjenski, za ovaj human i ljudski projekt zaslužuje čistu peticu.